Další snímky

Spoty

Dokumenty

Televizní práce Úvod Produkty Nabídka Nabídka Foto Kontakt Hobby
1995 - 2018
Produkty - výběr
Zde jsou některé hrané snímky  a další.  
Další informace
Výběr dokumentárních snímku z let 1998 ař 2012. Do roku 2016 mám rozpracováno pokračování cyklu pamětníků.
Další informace Další informace
Od roku 1996 úzce spolupracuji s Kabelovou televizí Kopřivnice, pro kterou natáčím a stříhám reportáže do pravidelného týdenního magazínu (www.ktkstudio.cz).  
S městem Kopřivnice jsme dělali několik krátkých spotů pro vysílání v městské kabelové televizi, projekci v kině, internet, školy ...  
Další informace Produkty